Välkommen till Gustafsvik
Café, ljus- och presentbod

önskar 
Birgitta och Peter 
med fin personal