Välkommen till 
Gustafsvik
Café
 ljus- ochpresentbod

önskar 

 
Birgitta och Peter 
med fin personal